DƏM QAZI ALARM CİHAZI

Dəm qazı istənilən yanar maddənin yanmayan hissəsində əmələ gələn qazdır. O hər bir evdə var və heç vaxt tüstü bacasından çıxmır. Çünki dəm qazı havadan ağır, maddənin tam yanmış hissəsindən ayrılan tüstü isə havadan yüngüldür.

Ona görə də tüstü bacadan çıxır lakin dəm qazı isə yox. Dəm qazı evə dolarkən evin qapı və pəncərələri açılmalı və ev havalandırılmalıdır.

Dəm qazından qorunmaq üçün yeganə yol dəm qazı (CO) aşkarlayan detektora sahib olmaqdır.