Zəlzələ klapanı

Zəlzələ klapanı, böyük bir zəlzələ zamanı və ya boru qırıldığı zaman struktura aşağı təzyiqlə tənzimlənən qaz təchizatını dayandırmaq üçün avtomatik üsuldur.