Rotor tipli Sənaye Qaz Sayğacı Common G25

Rotor tipli qaz sayğacları qazın miqdarını ölçmək, saxlama və ya texniki ölçmə tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 


Cihazlar əsasən 0,2 ilə 650 m³/saat arasında olan qaz axını və 20 bara qədər təzyiq diapazonu üçün tətbiq edilir. Xüsusi dizaynlı fırlanan qaz sayğacları yüksək təzyiqli qurğularda da istifadə edilə bilər.


CGR fırlanan qaz sayğacları yüksək dəqiqliyin tələb olunduğu ölçmə sistemlərində tətbiq olunur:


-təbii qazın nəqli

-ilkin və ikinci dərəcəli ölçülər

-sənayedə təbii qazın və qeyri-aqressiv texniki qazların ölçülməsinə nəzarət

-texniki məqsədlər üçün axının ölçülməsi