Qaz təzyiq tənzimləyici

Qaz təzyiq tənzimləyiciləri təzyiqi azaltmaq və müəyyən bir səviyyədə avtomatik olaraq dəstəkləmək üçün hazırlanmışdır. Əməliyyat prinsipinə görə birbaşa və dolayı tənzimləyicilər fərqlənir. Qaz təzyiq tənzimləyicisi bir ölçmə, nəzarət və tənzimləmə cihazlarından ibarətdir.

Nəzarət klapanını hərəkət etdirmək üçün birbaşa əməliyyat tənzimləyiciləri, xarici enerji mənbəyindən istifadə etmədən nəzarət parametrini dəyişdirərək əldə edilən enerjidən istifadə edirlər. Dolayı təsirlərin tənzimləyiciləri, inevo, hidro və ya elektrik sürücülərindən əldə edilən enerji səbəbindən nəzarət klapanı köçürülür.