Manometr nədir və necə işləyir?

Manometr qaz təzyiqlərini ölçmək üçün istifadə olunan elmi vasitədir.
Açıq manometrlər atmosfer təzyiqinə nisbətlə qaz təzyiqini ölçür. Bir civə və ya yağ manometri qaz təzyiqini qaz nümunəsini dəstəkləyən civə və ya yağın maye sütun hündürlüyü kimi ölçür.

Istifadə etməzdən öncə, sütun kalibrlənir ki, işarələrin göstəriciləri yüksəkliyi göstərən təzyiqlərə cavab verir. Atmosfer təzyiqi mayenin digər tərəfindəki təzyiqdən daha böyükdürsə, hava təzyiqi sütunu digər buxara doğru itələyir. Müqayisəli buxar təzyiqi atmosfer təzyiqindən çox olduqda, sütun havaya açıq tərəfə doğru itələyir.